IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

1.1 Sadržaj objava u aplikaciji

Grad Zagreb ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost i kvalitetu ideja predloženih od strane građana. Zahtjevi na temelju odgovornosti Grada Zagreba koji se odnose na štete materijalne ili duševne prirode, a koje su nastale uslijed korištenja ili nekorištenja ponuđenih informacija, odnosno korištenjem manjkavih ili nepotpunih informacija, načelno su isključeni, ukoliko se ne radi o dokazivo namjernom propustu ili grubom nemaru Grad Zagreba. Grad Zagreb izričito zadržava pravo promijeniti, dopuniti ili obrisati dijelove ili cijelu objavu ideje predložene od strane građana bez posebne najave.

1.2 Poveznice i linkovi

Kod posrednog ili neposrednog upućivanja na druge internet stranice (“Linkovi”) koje se nalaze izvan područja odgovornosti Grada Zagreba, odgovornost Grada Zagreba može nastupiti isključivo u slučaju da je Grad Zagreb bio upoznat sa sadržajima, te mu je tehnički bilo izvodljivo spriječiti uporabu protuzakonitih sadržaja. Grad Zagreb ovime izričito izjavljuje da u trenutku stavljanja poveznica nisu bili uočljivi nikakvi ilegalni sadržaji na stranicama do kojih linkovi upućuju. Na aktualno i buduće oblikovanje, sadržaje, autorska prava na povezanim stranicama ili na stranicama na koje se upućuje, Grad Zagreb nema nikakvoga utjecaja. Stoga se Grad Zagreb na ovaj način izričito ograđuje od svih sadržaja na povezanim ili na stranicama na koje se upućuje, a koje su promijenjene nakon postavljanja poveznica. Ova tvrdnja odnosi se na sve linkove i poveznice unutar vlastitih internet stranica, kao i na sve tuđe unose koje je postavio Grad Zagreb. Za ilegalne, manjkave i nepotpune sadržaje, te posebno za štete koje su nastale uslijed korištenja ili nekorištenja na taj način ponuđenih informacija, jamči isključivo izvorni autor – građanka ili građanin koji je predložio ideju u aplikaciji

1.3 Autorska prava i zaštićena obilježja

Grad Zagreb teži u potpunosti poštivati u svim svojim publikacijama autorska prava prikazanih grafikona, tonskih zapisa, video zapisa i tekstova, koristiti vlastite grafikone, tonske zapise, video zapise i tekstove, ili nelicencirane grafike, tonske zapise, video zapise i tekstove. Sve marke i obilježja navedeni na internet stranicama i eventualno zaštićeni od treće osobe neograničeno podliježu odredbama trenutno važećih zakona o zaštiti obilježja i vlasništvu njihova zakonitog vlasnika. Samo na osnovu pukog davanja naziva ne može se zaključiti da obilježja marke nisu zaštićena od trećih osoba!

Grad Zagreb ovom aplikacijom uzima pravo realizacije ideje predložene od strane građana. Ukoliko je ideja povezana s nekim od predmeta zaštite intelektualnog vlasništva građanina predlagatelja (patent, licenca, trgovačka marka i sl.), isto mora biti izrijekom i odgovarajućom referencom spomenuto u tekstu prijave ideje. U slučaju da namjerava realizirati ideju koja podliježe zaštiti prava na intelektualno vlasništvo, Grad Zagreb će prije realizacije s vlasnikom prava dogovoriti uvjete realizacije predmetne ideje.

1.4 Zaštita podataka

Ukoliko na internet stranicama postoji mogućnost unosa vlastitih osobnih ili poslovnih podataka (e-mail adresa, imena, adresa), takvo davanje podataka temelji se isključivo na slobodnoj volji građanina prijavitelja ideje. Objava neke poslovne tajne ili drugo postupanje protivno zaštiti intelektualnog vlasništva ili osobnih podataka nije odgovornost Grada Zagreba, no u slučaju da Grad Zagreb uoči takvo postupanje, problematični sadržaji će biti uklonjeni bez najave.

1.5 Pravovaljanost izjave o odricanju od odgovornosti

Ovu izjavu o odricanju od odgovornosti treba promatrati kao sastavni dio aplikacije „Zagreb – inovativni grad“. Ukoliko dijelovi ili pojedinačne formulacije ovoga teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju, ili ne odgovaraju u potpunosti važećem pravnom okviru, to ne utječe niti na sadržaj, niti na pravovaljanost ostatka ovog dokumenta.