Akcija “uradi sam”

Zagreb i šire....

Građani moraju biti informirani i educirani a zatim aktivni u kreiranju života u svojoj mikro -sredini.Npr : građani Gornjeg Vrapča žive na zanimljivoj lokaciji koja omogućava niz poslovnih aktivnosti.Živopisni potočić u kojemu ima ribica ,pataka i čaplji,te okoliš potoka daje mogućnost stvaranja odmorišta.Uz potok se mogu staviti kućice za degustaciju lokalnih delicija.U potoku mogu živjeti i zagrebačke pastrve.Uz sam potok ima prostora za uzgoj cvijeća. Mala, lijepa crkva sv. Barbare daje poseban ugođaj za vjenčanja.Kalvarija pored, daje mogućnost svakodnevne molitve za boljitak svih zagrepčana….Uz rubove sljemenske šume ima prostora za uzgoj bobičastog voća.Postoje neobrađeni stari gruntovi koji se mogu koristiti za uzgoj eko povrća.Streljana se može urediti u višenamjenski prostor…..Pored je moguće sa lakoćom napraviti sanjkalište.Uz rubove šume se može uzgajati ograničen broj koza i magaraca za uzgoj mlijeka ,za lokalni vrtić i školu,te pokaznu nastavu.Postoji mlin koji može biti u funkciji.Sav prostor se može povezati sa sljemenskim cestama u biciklističku zonu.Da,u blizini postoji šuma Grmoščica koja je poseban neiskorišteni rekreacijski dragulj u zapadnom dijelu grada,odmah uz naselje Vrapče.U naselju postoji puno građana čiji su preci živjeli na tome području još u davnoj prošlosti grada i njeguju tradiciju.U školi se može napraviti školska zadruga sa kooperantima iz okolice.Sve se može povezati sa lokalnim LAG-om i sredstvima eu. Dakle, građani svake lokalne zajednice moraju biti aktivni u prepoznavanju gospodarskih potencijala svoje sredine.Građani u Zagrebačkoj županiji i prigradskim zonama Zagreba mogu doprinjeti smanjenju uvoza voća i povrća.Mogu poboljšati turističku ponudu grada.Građani moraju osvijestiti svoje mogućnosti i prava glede korištenja javnoga novca.

Odgovori