Širenje….

Zagreb,Zapadni kolodvor

  1. Na zapadnom kolodvoru ima puno prostora za organizaciju raznih događaja,za građane i turiste.Sam park Franje Tuđmana je nedovoljno iskorišten.Predlaže se u samom centru parka,ne ugrožavajući drvored postaviti malu fontanu ” izvorište hrvatstva”sa video zidom na kojem će se prikazivati razni povijesni sadržaji .Sa manjim brojem sjedalica uokrug.Natkriven i kontrolirani prostor.Estetski uklopljen u postojeći krajolik.Uokolo parka također  postoje prostori koji se mogu atraktivno urediti i uklopiti u turističku ponudu grada. Zgrade u Ilici ( sjeverni dio) od Britanca do Franjinog trga imaju duboka dvorišta,uglavnom neiskorištena.Tamo se mogu organizirati razni tradicijski sadržaji.Kukuljevićeva ulica i Radnički dol imaju također mogućnosti.Kako postoji kružna tramvajska linija ovaj dio grada se sa malo dobre volje može lijepo urediti.I tako proširiti turistička ponuda a sam kvart oživjeti.

Odgovori