Izlaz u Palmotićevu

Palmotićeva 56

Pozdrav,

imamo problem sa izlazom na ulicu Palmotićevu. Svaki haustor ima ogledalo da auti mogu izlaziti na cestu. Na žalost ovaj haustor nema ogledalo. Firma koja se nalazi u dvorištu, će uskoro imati 250 zaposlenika koji će morati izlaziti sa opasnošću na ulicu Palmotićevu, koja je brza i prometna.

Odgovori