Ograđena parkirališta za bicikle

  1. Nije neka inovativna ideja ali je prijedlog da se na vise lokacija naprave ograđena parkirališta za bicikle. Primjer ograđenog i čuvanog parkinga za bicikle je u gradu Čakovcu, koje jako dobro funkcionira. Ljudi bi se ohrabrili ostavljati svoje bicikle na takvim mjestima i sigurno bi vise koristili bicikle kao prijevozna sredstva.

Odgovori