Aplikacija pet.Mreža znanja.Hr

Hrvatska i šire

Hrvati imaju puno teorijskog i prakričnog znanja.Postoje ljudi koji žele prenijeti ta znanja na druge a zbog općeg dobra.Evropska mreža mentora u hrvatski začeci stvaranja domaće mreže su prespori.Predlaže se da Poglavarstvo Komora i Vlada naprave cijelovit pregled mogućih mentora kako bi isti mogli djelovati na terenu.Npr.u suradnji sa zavodima za zapošljavanje te potrebema lokalnih poduzetnika.

Odgovori