Putevima Tesle: rosa za navodnjavanje vrtova

Zagreb i šire

Suša postaje opće stanje planeta. Potreba vrtlara za vodom je velika. Zato svaka inovacija tj. poboljšanje neke ranije ideje dobro dođe. Hrvati bi mogli dati svoj doprinos. Prijenosni lagani bazeni u koje se slijeva kondenzirana rosa sa ukošenih laganih ploča “hvatača rose”. Uz sustav”kap na kap”. Lagano, prijenosno i brzo za postavljanje. Neka to bude naš doprinos……

4 misli o “Putevima Tesle: rosa za navodnjavanje vrtova”

  1. Zanimljiv prijedlog! Nisam do sada čuo da se Tesla bavio time. Može li autor dati neku referencu o tome, ili je Tesla ovdje spomenut samo načelno, kao čovjek s puno ideja? Ako je ovo posljednje točno, onda bi autor trebao javiti, je li “hvatanje rose” njegov izum ili dati referencu gdje to već funkcionira!

    1. Sustav kap na kap postoji.Ploče koje će tijekom noći kondenziranu paru pretvarati u kapi vode je problem.No mi smo Teslini i on je naš pa će mo to riješiti.Uz proizvodnju glistinca.Uz jake solarne reflektore za rad noću.Zbog klimatskih promjena.Te solarno rashlađivanje.

      1. Pozdrav Ankice
        Umjesto ploča predložio bih korištenje mreža. Na taj način na Andama “hvataju” vlagu iz zračnih struja koje dolaze sa Pacifika i navodnjavaju nasade rajčica. 🙂

Odgovori