e-Građani: potpora korisnicima u javnim knjižnicama

Javne knjižnice Grada Zagreba

Projektni prijedlog: http://tinyurl.com/ZgInovacija-e-Gradani-knjiznic

U javnim knjižnicama će sustav e-Građani biti:

* promoviran

* educiran

* savjetovan

* omogućen

Cilj: povećati udio korisnika i omogućiti da u doglednom roku najveći udio građana RH koristi sustav e-Građani.

Jedna misao o “e-Građani: potpora korisnicima u javnim knjižnicama”

  1. Evo opis statusa ovog projekta u kolumni o inovaciji: http://www.ictbusiness.info/kolumne/inovacija-postanite-e-gradani-uz-pomoc-knjiznice \r\n\r\nMalo više: U raspravi o ovoj temi je kao pouka loše prakse prikazano da imamo projekt koji radi u samo jednoj knjižnici, a ne u svih 40. Već je rečeno da to treba ići i u kvartove i slično. Razradit ćemo cijeli projekt s jasnim planom koliko se građana treba prijaviti u 2017. godini i stvarno koristiti e-Građani. Postotak korištenja od 6%. Treba izvidjeti koliko je to u Zagrebu i onda postaviti cilj, na primjer da dođemo s 10% na 20% u 2017. godini, a na 40% u 2018. To je dakle matematika sa 60.000 (odraslih) na 120.000 / 240.000 po godinama. Ako porast bude npr. 2/3 viralno i zbog PR-a, a 1/3 kroz edukaciju, onda to znači da se u 2017. treba educirati 20.000, a u 2018. 40.000 ljudi. Za to treba planirati radno vrijeme edukatora za prosječne grupe od 6 građana po 2 radna sata u 2017. ukupno 3.600 radnih sati. Ako se to sve provodi jednom u radnom danu na 60 mjesta (realno 30 knjižnica i još 30 drugih lokacija), to je onda potrebno: 60 lokacija*200 dana*3 sata= 3.600 sati. Evo, takva matematika je za računanje kapaciteta. Naravno, možda je najvažnije kako građane pridobiti za e-Građani, to je drugi dio u kojem treba imati PR i imati nove usluge koje su stimulirane (ili novčano ili da ih se drugdje jednostavno ne može napraviti).

Odgovori