Jedan račun za SVE holdingove usluge

Poziv Digitalna transformacija (DX) u Gradu Zagrebu

Cijeli grad

Zagrebački holding već postoji prilično dugo i obećanje da će se građanima slati jedan račun za sve holdingove usluge nije ispunjen. Zašto?

Zašto građanima koji žive u obiteljskim kućama (barem polovina Zagrepčana) račun za vodu dolazi posebno?

Zašto GPZ opskrba šalje poseban račun?

Zašto Gradska groblja šalju poseban račun?

Predlažem da konačno finalizirate projekt “JEDINSTVENA UPLATNICA” i da sve svoje usluge fakturirate tim jednim računom ili da opet razdvojite račune za svaku uslugu posebno.

Povezano s prijavom: https://www.zg-inovacija.eu/?p=1923

4 misli o “Jedan račun za SVE holdingove usluge”

 1. Za autora: Lijepo molim ovdje dati povratnu informaciju, jeste li zadovoljni s odgovorom nadležne službe?
  Ako niste, molim pojasniti zašto odgovor nije u skladu s Vašim očekivanjima!

 2. Poštovani,

  redovito pratimo zahtjeve naših korisnika i kroz unapređenje usluga želimo maksimalno uvažiti njihove potrebe te Vam zahvaljujemo na inicijativi i sugestijama koje Ste nam uputili, a koje su u skladu s našim aktivnostima.

  U cilju povećanja zadovoljstva korisnika naših usluga te ušteda u poslovanju, primarno smo izgradili jedinstvenu bazu podataka te je zajedničkom uplatnicom obuhvaćeno više različitih naknada; (komunalna naknada, naknada za uređenje voda, pričuva za prostore u zgradama na upravljanju kod GSKG d.o.o., naknada za uslugu odvoza komunalnog otpada i naknada za potrošnju vode, najamnina). Tako je građanima grada Zagreba od 2011. godine smanjen broj uplatnica koje dobivaju te značajno smanjen trošak tiska i distribucije.

  Još tada smo analizirali mogućnost uključivanja drugih naknada u sustav jedinstvene uplatnice, kao npr. grobne naknade ili naknade za potrošnju plina, ali nismo ih uključili obzirom na prepreke za realizaciju: kao prvo, radi se o naknadama koje se ažuriraju u zasebnim informatičkim sustavima, a pored toga, grobna naknada obračunava se jednom godišnje, a ne mjesečno kao druge naknade, dok za potrošnju plina i njeno mjesto u sustavu zajedničke naplate postoji mišljenje regulativne agencije HERA, koja je u svom mišljenju o primjeni tarifnog sustava i visine tarifnih stavki, kod jednog energetskog subjekta definirala kako ne postupa razvidno i ne postupa u cijelosti sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju u pogledu načina raspodjele i obračuna troškova te je iskazala kako na računu ispostavljenom kupcu za novčanu obvezu za toplinsku energiju treba biti jasno i nedvosmisleno naveden naziv energetskog subjekta, kao pravnog subjekta koji ispostavlja račun za toplinsku energiju, i da se novčana obveza za toplinsku energiju plaća isključivo na račun opskrbljivača toplinskom energijom.
  Iz navedenog je proizašlo kako naknada za potrošnju plina ne bi mogla biti obuhvaćena jedinstvenom uplatnicom, odnosno da račun za potrošnju plina može ispostaviti isključivo opskrbljivač toplinskom energijom, u ovom slučaju Gradska plinara Zagreb, Opskrba d.o.o. Opisani razlozi isključili su objedinjavanje svih komunalnih naknada na Jedinstvenu uplatnicu.

  Nadalje, kontinuirano radimo na unapređenju, definiranju i realizaciji potrebnih prilagodbi jedinstvene uplatnice raznim novim propisima i organizacijskim promjenama društva te realizaciji daljnjih koraka za koje je potrebno ispuniti određene tehničke, informatičke, organizacijske, ali i zakonske preduvjete, što upućuje na zahtjevnost za realizaciju uvođenja svakog novog procesa. U svezi naknade za potrošnju vode, obavještavamo Vas kako jedan dio korisnika dobiva račun na jedinstvenoj uplatnici, dok drugi dio još uvijek ne možemo uključiti, unatoč našim naporima za objedinjavanjem, ali čim ispunimo preduvjete za realizaciju, svi korisnici dobivat će račun za potrošnju vode na jedinstvenoj uplatnici. Dodatno napominjemo kako usporedo s tim, intenzivno radimo na poboljšanjima i novim mogućnostima u području odnosa s korisnicima te uz otklanjanje poteškoća uspješno realiziramo.

  Razdvajanje računa za svaku uslugu zasebno, izazvalo bi negativne efekte, kako u nezadovoljstvu naših korisnika, tako i u povećanju troškova u području informatičkih usluga i ljudskih resursa (povećana potreba za izvršiteljima na poslovima knjigovodstvene obrade podataka i obrade matičnih podataka, povećanje troškova tiska i distribucije uplatnica).

  Zahvaljujemo na razumijevanju te vjerujemo da ćete i nadalje podržavati naše napore za poboljšanjem kvalitete usluga koje Vam pružamo!

 3. JUP (Jedinstvena UPlatnica) je svakako bio projekt kojim je načinjen iskorak prema unapređenju usluge u području obračuna i naplate, hvala Gradu Zagrebu na tome. U ovom inovativnom prijedlogu su od građanina postavljena tri konkretna pitanja o uplatnicama koje NISU obuhvaćene JUP-om:
  1) Zašto građanima koji žive u obiteljskim kućama (barem polovina Zagrepčana) račun za vodu dolazi posebno?
  2) Zašto GPZ opskrba šalje poseban račun?
  3) Zašto Gradska groblja šalju poseban račun?
  Predlažem da mjerodavne službe odgovore na ova tri pitanja, ako postoje neki preduvjeti koji to onemogućuju, treba ih konkretno navesti.
  Osobno sam načinio malu provjeru točke 1) i u tvrdio da u obiteljskoj kući u kojoj stanuje moj sin račun za vodu dolazi kroz JUP. Dakle, ako je ovdje građanin u pravu (da njemu taj račun dolazi odvojeno) treba odgovoriti koji je razlog da dio računa vodovoda dolazi kroz JUP, a dio na posebnim uplatnicama.

  U bitnome: treba davati konkretne odgovore na konkretna pitanja građana, te najvažnije dati pozitivan odgovor u svezi realizacije prijedloga građana, ako je isto moguće. Ako nije, dati konkretno obrazloženje zašto se predložena inovativna ideja ne može realizirati.

Odgovori