Digitalizacija usluga gradske uprave Grada Zagreba i podružnica ZGH

Poziv Digitalna transformacija (DX) u Gradu Zagrebu

Gradska Uprava, Podružnice Holdinga, Internet

Uvesti opće korištenje platforme e-Građani za službenu komunikaciju građana grada Zagreba s gradskom upravom Grada Zagreba i podružnicama ZGH. Sva interna komunikacija također treba biti digitalizirana na siguran način.

Ovo nije projekt, nego program velikog broja projekata. Treba postaviti plan od 2-4 godine, po kojem više ne bi postojala potreba dolaska građana na “šaltere” gradske uprave Grada Zagreba i podružnica ZGH.

2 misli o “Digitalizacija usluga gradske uprave Grada Zagreba i podružnica ZGH”

  1. Unaprijed se može osporiti možebitni prigovor digitalizaciji: “Pa nemaju svi građani Internet, niti su svi e-Građani!”. Naravno da se neće onemogućiti dolazak građana na šaltere, ali će se smanjiti i ujedno promovirati digitalna komunikacija. Obratno, dio oslobođenih šalterskih službenika se može pretvoriti u “instruktore digitalizacije” Grada Zagreba: osnovati nekoliko punktova gdje bi građani mogli postati e-Građani (informacije, prijave, poduka, potpora, računalna infrastruktura). Vidi e-Građani u knjižnicama

  2. Primjer kako ubrzano digitalizirati rad je anketiranje stranaka pri ulazu u upravu Grada Zagreba, Holding i podružnice. Iz statistike njihovih dolazaka će se vidjeti na čemu treba biti fokus digitalizacije – koje najčešće vrste fizičkih dolazaka stranaka se mogu izbjeći digitalizacijom, a na korist i građana i uprave Grada.

Odgovori