Energetska obnova stambenih zgrada

Utrine i Zapruđe

Energetska obnova zgrada u Utrinama, Zapruđu i Borongaju

Predlažem da se u nadležnim gradskim uredima razmotri mogućnost organiziranja energetske obnove zgrada u Utrinama, Zapruđu, Borongaju i sl. (tzv. limenkama – zbog većeg broja istovjetnih, tj. vrlo sličnih zgrada za koje tehničko rješenje može biti opisano s nekoliko tipskih projekata), tako da se ista pripremi i provede kao gradski projekt financiran iz sredstava EU fondova.

Opravdanost ciljeva i koristi tako postavljenog projekta od strane Grada Zagreba za poboljšanje enegetske učinkovitosti i uvjeta života velikog broja naših sugrađana u sada već dotrajalim zgradama (koji su većim dijelom starije životne dobi i umirovljenici sa slabim organizacijskim potencijalom), za poboljšanje kvalitete stambenog fonda u urbanisitički vrlo vrijednim područjima grada, a također i s pozitivnim utjecajem na gospodarske pokazatelje, vjerujem da ne bi bilo problem kvantificirati na način da se projekt može ocijeniti opravdanim za Grad Zagreb te s unutar pravila za korištenje fondova EU.      

 

 

 

 

 

10 misli o “Energetska obnova stambenih zgrada”

 1. Poštovani,
  drago mi vidjeti ovu inicijativu jer je na tragu prijedloga kojeg smo ranije razradili i uputili u proceduru preko VGČ NZ-istok (Klasa:026-01/17-001/1371). Prijedlog se odnosi na donošenje Odluke o provedbi i financiranju izrade projekata obnove vanjskog omotača tipskih višestambenih zgrada Grada Zagreba, izmjena i dopuna Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada 23/16), ili donošenje druge Odluke kojom bih se uredilo pitanje racionalnije i kvalitetnije obnove tipskih višestambenih zgrada, odnosno donijela odluka o pokretanju i financiranju javnih natječaja za izradu tipskih projekata za obnovu vanjskog omotača višestambenih zgrada koje su građene po tipskom projektu. Dobili smo podršku od VGČ NZ-istok a inicijativa je prosljeđena GSKG, Skupštinskom odboru i gradonačelniku. Zahvalan sam na podršci koju smo dobili od predsjednika vijeća i nadam se da će uz radnu i političku volju ova inicijativa biti ostvarena.

 2. Za autora: Lijepo molim ovdje dati povratnu informaciju, jeste li zadovoljni s odgovorom nadležne službe?
  Ako niste, molim pojasniti zašto odgovor nije u skladu s Vašim očekivanjima!

  1. Mišljenja sam da je odgovor nadležne službe da “kucam na otovrena vrata” potpuno promašen.
   Isto se može zaključiti usporedbom sveobuhvatnih ciljeva predloženog projekta s mogućnošću javljanja ovlaštenog predstavnika pojedine zgrade samo za sufinanciranje radova i ugradnje sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena za pojedinu zgradu.

 3. Poštovana gđo Vesna,
  U svezi s Vašom inovativnom idejom, obavještavamo Vas da zapravo „kucate na otvorena vrata“! Naime, Grad Zagreb se u ovom trenu odlučio na sufinanciranje obnove pročelja s mogućnošću ugradnje toplinske izolacije iz sredstava gradskog proračuna pa je na 50. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, dana 21. ožujka 2017., donijeta Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, što je objavljeno u: Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17, 22.3.2017, link na dokument ovdje: http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2017&broj=050&akt=2F9E256A775E32DAC12580EB003A8230 .

  Tom odlukom je propisana i mogućnost sufinanciranja radova i ugradnje sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju koja je oštećena ili ne zadovoljava minimalne uvjete iz tehničkih propisa racionalne uporabe energije. Toplinska izolacija sufinancira se prema modelu sufinanciranja najviše do 230 kuna po m2 s PDVom, a građevinsko-obrtnički radovi završne obrade zidova i fasadnih stijena sufinanciraju se prema modelu sufinanciranja.

  Zato je, još 23.3.2017., na osnovi spomenute Odluke, objavljen „Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada“, a dokument možete vidjeti ovdje: http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=105379. Rok za prijave je 45 dana od dana objave poziva!

  Paralelno izvan nadležnosti Grada Zagreba postoji poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a u okviru poziva su bila predviđena sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  Ovime smo odgovorili na Vaš prijedlog u skladu s našim najboljim spoznajama. Nadamo se da je odgovor primjeren Vašim očekivanjima.
  Budući da trenutno po ovom Vašem prijedlogu ne vidimo potrebu nastavka naše aktivnosti, lijepo molimo Vašu potvrdu ili pak odgovor što još očekujete u okviru projekta „Zagreb – inovativni grad“.

  Zahvaljujemo se na Vašem doprinosu u ovom našem zajedničkom projektu i srdačno Vas pozdravljamo!
  Vaš „Zagreb – inovativni grad“ projektni tim

  1. Poštovani članovi projektnog tima,
   najljepše se zahvaljujem na informacijama vezanim za moj prijedlog.
   Nadam se da ćete po primitku mog odgovora moći završiti proceduru obrade ovog prijedloga.
   Svakako bih istakla da sam i nadalje mišljenja da bi zaštita i unapređenje, kako cjelokupnog stambenog fonda, tako u urbanističke vrijednosti predloženih naselja, bilo opravdano voditi objedino kao gradski projekt.
   Očekujem da bi ekonomičnost bila postignuta već zbog činjenice što se radi o par tipova zgrada za izradu dokumetacije s jedinstvenim tehničkim rješenjem, te zbog velike količine istovrsnih radova za jedinstven projekt. Svakako, kao prva aktivnost bila bi ispitivanje mišljenja vlasnika stanova, koji bi trebali participrati u troškovima koje ne pokriva EU i Grad Zagreb.
   Uz srdačan pozdrav,
   Vesna Buljat

   1. Poštovana, bez obzira radilo se o projektu za pojedinačnu zgradu ili tipskom projektu za istovrsne zgrade , treba se javiti na Poziv ta iskazivanje interesa do 7.5.2017. Predlažem da tako postupite u ovom predmetu.

    1. Poštovani,
     Zahvaljujem se na prijedlogu voditelja projekta od 2. svibnja o.g. – da se javim na Poziv za iskazivanje interesa do 7.5.2017.

     Nažalost, ja nisam vlasnica stana u nekom od predmetnih naselja.

     Moj se prijedlog nije niti odnosio na rješenje energetske učinkovitosti pojedine zgrade, već sam bila mišljenja da bi se istim moglo postići sinergijski učinak ostvarenje više različitih ciljeva od važnosti za Grad Zagreb i naše sugrađane.

     Stoga model sufinanciranja obnove pročelja najviše do 230 kuna po m2 s PDVom, na koji me upućujete, nije onaj kojim bi se postigli ciljevi tako postavljenog projekta.

     Ne se radi samo o obnovi pojedinog pročelja (vjerujem da bi minimalno bilo potrebno osuvremeniti i sustav topliskih stanica u zgradama), već se radi i o postizanju ekononomičnog, suvremenog, jednoobraznog, energetski učinkovitog rješenja obnove urbanisitčki vrijednih područja u Gradu Zagrebu. U tim područjima danas pretežno žive umirovljenici, a za koje desetljeće tamo će živjeti mlade obitelji, te bi za Grad Zagreb takav projekt mogao ostvariti i drušveno opravdan smisao.

     U svrhu procijene mogućnosti realizacije predloženog ili sličnih projekata, predlažem da projektni tim obrati pozornost na predavanje dr.sc. Tomislava Puškeca pod naslovom: “Projekt FosterREG – problemi, rješenja i strategije za omogućavanje provedbe projekata EnU u urbanoj obnovi na razini gradskih četvrti”, koje će se, uz ostala, održati 10. svibnja o.g. na Međunarodnoj konferenciji “Pametna energetska rješenja za održivi razvoj” u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba.

 4. Isprika na kasnom početku obrade prijedloga inovativne ideje! Sada je predan mjerodavnom moderatoru koji će s nadležnima dogovoriti daljnje postupanje.
  Vaš “Zagreb – inovativni grad” tim.

Odgovori