Zrinjevac za ljude i pse

Zagreb-Zrinjevac

Park Zrinjevac ima 4 odvojene livade. Sada su sve dozvoljene za pse, pa je zbog nesavjesnih vlasnika pasa teško proći livadom i ne ugaziti u drek. Na livadama se igra puno djece, a i Zagrepčanima i turistima služe kao mjesto za predah i uživanje na suncu, pa bi bilo zgodno kada bi neka od livada (npr. sjeverozapadna)  bila rezervirana isključivo za ljude.

3 misli o “Zrinjevac za ljude i pse”

 1. Poštovani,

  U nastavku objašnjenje.

  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2015.) u slijedećim člancima regulira navedenu problematiku:
  Čl.11.-Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne površine
  Čl. 14.-Pas se smije izvoditi na javne površine ako je označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.(Od toga su izuzeta dječja igrališta, cvijetnjaci, neograđeni sportski tereni, dvorišta škola i vrtića na kojima je pse zabranjeno izvoditi)
  ČL.15.-Bez povodca se pas može kretati, uz nadzor posjednika samo na za to određenim javnim površinama, te je navedeno preko 60 takvih lokacija. Park Zrinjevac <strong>ne spada</strong> u te lokacije te slijedom toga na navedenim livadama nije dozvoljeno izvoditi pse bez povodca.
  Nadzor nad provođenjem navedenog provodi Komunalno redarstvo Grada Zagreba, koje za kršenje navedenih članaka može izreči novčane kazne u iznosu od 600,00 do 1000,00kn.
  Već samim postupanjem prema gore navedenom, riješio bi se problem onečišćenja fekalijama na livadama parka Zrinjevac, koji je kao jedan od parkova „Zelene potkove“ zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture.
  Prema Zakonu o zaštiti prirode na zaštićenom području nisu dozvoljeni zahvati koji mijenjaju ili narušavaju svostva i vrijednosti zbog kojih je isto zaštićeno, odnosno nije moguće unošenje novih oblikovnih i kompozicijskih elemenata u smislu bilo kakve barijere koja bi sprečavala ulazak pasa na navedenu sjeverozapadnu livadu.
  Za bilo koju intervenciju u prostoru ovog parka potrebno je mišljenje i suglasnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

  Hvala na suradnji!

  Srdačan pozdrav.

Odgovori