Jarun – novi mostovi unutar rekreacijsko sportskog centra

RSC Jarun

Ponukan poznatom preopterećenošću rekreativnih staza na Jarunu u smislu miješanja korisnika biciklista i rolera sa pješacima – pogotovo roditelja s djecom – što izaziva sigurnosne probleme slobodan sam predložiti slijedeće:

Povezivanje mostom otoka Trešnjevka sa otokom Hrvatske mladeži te povezivanje mostom Otoka veslača i šetnice na početku regatne staze.

Oba mosta bi prilazom, podlogom te širinom bila predviđena za kretanje pješaka, biciklista i ostalih oblika rekreacije na cestovnoj podlozi.

Ovakvim zahvatom omogućila bi se bolja komunikacija unutar RSC Jarun te češće korištenje navedenih otoka (pogotovo kod povezivanja otoka Trešnjevka sa otokom Hrvatske mladeži mostom) čineći te sadržaje pogodnijim za “krugove” biciklom ili rolama te kraću šetnicu za pješake.

Na taj način bi se povećala upotreba i tih sadržaja i odteretila glavna rekreativna staza.

Smatram da ovi zahtjevi ne traže preveliku budžetsku intervenciju, a korisna je za sve. Uz veće korištenje otoka Hrvatske mladeži moguće je i na tom otoku omogućiti i komercijalne sadržaje.

1 misao o “Jarun – novi mostovi unutar rekreacijsko sportskog centra”

  1. Zahvaljujemo na prijavi ideje! Proslijeđeno moderatoru koji će sa mjerodavnom službom pripremiti odgovor i dalje postupanje, što je moguće prije.
    U međuvremenu možete dati još koji prijedlog inovativne ideje ili ocjenu neke postojeće, te na isto uputiti svoje facebook i ostale prijatelje.
    Srdačan pozdrav! Vaš “Zagreb – inovativni grad” tim.

Odgovori