Potpora malim poduzetnicima za marketing u Zagrebu

Zagreb

 

Kod ovog OPG-a koji prodaje u Mašićevoj 7 se vidi da mu je potrebna potpora za marketing: prodajno mjesto je izvan ruke, a iza ugla je u Maksimirskoj tramvajska stanica gdje prolazi 50x više ljudi. Veli da mu komunalci nisu dali staviti tablu na slici niti na nogostup u Mašićevoj. Predlažem da Grad Zagreb dade potporu za lokalni marketing OPG-ovima i obrtima! Za OPG je to naročito važno jer se radi o sezonskom poslu!

2 misli o “Potpora malim poduzetnicima za marketing u Zagrebu”

 1. Za autora: Lijepo molim ovdje dati povratnu informaciju, jeste li zadovoljni s odgovorom nadležne službe?
  Ako niste, molim pojasniti zašto odgovor nije u skladu s Vašim očekivanjima!

 2. Poštovani,

  povodom Vaše ideje i prijedloga u svezi davanja potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za marketing u gradu Zagrebu, Grad Zagreb kroz različite manifestacije i sajmove promovira naša OPG-a i njihove proizvode.
  Odlukom o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15) uređeni su uvjeti, način i postupak davanja u zakup i na drugo korištenje javnih površina kojima upravlja Grad Zagreb za postavljanje kioska, postavljanje pokretnih naprava, postavljanje privremenih građevina i organiziranje pojedinih manifestacija bez postavljanja pokretnih naprava i privremenih građevina. Nadalje, Odlukom o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09) određena su mjesta – lokacije za postavljanje pokretnih naprava na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica na javnoprometnim površinama Grada Zagreba, broj pokretnih naprava i njihova namjena.
  Obzirom na prethodno navedeno, za korištenje javne površine potrebno je uputiti zahtjev nadležnom tijelu Grada Zagreba, Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za komunalne poslove i zelenilo, Odsjek za komunalne poslove, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

  Vaš Zagreb-inovativni grad

Odgovori