Dežurna policija i šlep služba na najprometnijim ulicama u vrijeme prometnih špica

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Kritične prometnice

  1. Nekoliko policijskih i šlep vozila raspoređenih po najprometnijim ulicama kako bi brzo reagirala i uklonila neispravna ili oštećena vozila za vrijeme prometnih špica. Ne smije se desiti da u vremenu između 7 i 9 sati odn. 15 i 17 h bilo što zablokira ionako teški protok vozila na najvažnijim gradskim prometnicama. Uključena može biti i hitna služba.

Dinamične (prilagodljive) prometne trake

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Cijeli Zagreb

Dinamičke (LED) prometne trake čiji položaj se mijenja ovisno o gustoći prometa na cesti.
POJAŠNJENJE: Širina prometnih traka je prilagođena prosječnoj brzini vožnje kojom se njome prometuje. No, imamo slučaj kada u se prometnim špicama vozila kreću znatno sporije, posebice u blizini semafora. Tu bi od značenja mogle biti trake koje se u slučaju sporog prometa (gužve) sužavaju stvarajući tako prostor za još jednu (ili više) traku koja bi mogla omogućiti lakši i brži prolazak vozilima koja npr. čekaju da skrenu lijevo ili desno na slijedećem semaforu. Trake bi mogle biti svijetleće (LED) i bile bi ugrađene u asfaltnu podlogu.

Biciklističke staze u Dubravi

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Dubrava

Biciklistička staza po Aveniji Dubravi kako je predviđeno GUP-om bi znatno ubrzala promet biciklista te povećala njihov broj što bi i doprinijelo smanjenju prometnih gužvi. Također biciklistička staza uz Branimirovu ulicu (južna strana) sa kojom bi se doslovce moglo doći sve do Glavnog kolodvora te SC-a. Mislim da bi to mogli financirati preko EU fondova.

Upozoravajući displej na kritičnim semaforima

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Probno neki kritični semafor gdje vladaju gužve, Slavonska?


Za promet u špicama je odlučujući protok na semaforima. To se dade značajno ubrzati ako bi vozači bili pažljiviji,  pripremljeni za kretanje. Treba isprobati postaviti video displej na semafor,  koji je upaljen za vrijeme crvene faze (da kod zelene ne odvlači pažnju!). Ako na primjer ta crvena faza traje 30 sekundi, prvih 20 može biti za reklame,  a drugih 10 je brojač sekundi uz upozorenje za pripremu polaska. Ovo zbog reklama može biti JPP koji Grad ne košta ništa!

Promet istok zapad

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Baštijasnova i pruga

Protočnost prometa istok zapad znatno bi se dobila produženjem Baštijanove (o čemu se priča 50 godina), jer bi se Slavonska tj. Zagrebačka avenija i Ilica kao paralelne ulice znatno rasteretile.

Veći je projekt, ali bi samo sa porastom cijena nekretnina bio isplativ: željeznička pruga kroz grad mora ići ili pod zemlju ili nad zemlju. Na način koji je sada postavljena usporava promet i dijeli grad na dva dijela više nego Sava.

Bolja regulacija semafora na Zagrebačkoj i Slavonskoj aveniji

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Zagrebačka i Slavonska avenija

Slikovni rezultat za slavonska avenija

Za vrijeme prometnih gužvi na Zagrebačkoj i Slavonskoj aveniji produžiti trajanje zelenog svjetla na semaforima tako da se omogući veća protočnost vozila istok – zapad i zapad – istok. Zbog toga bi trebalo produžiti trake za skretanje ulijevo na svim semaforima gdje je to moguće.
Umjesto semafora na Zagrebačkoj aveniji na križanju s Nehajskom i Ulicom Tina Ujevića  izgraditi pothodnik ili nathodnik za pješake jer semafor služi samo za prelazak pješaka preko Zagrebačke avenije. Isto učiniti i na križanju Zagrebačke avenije s Puljskom i ulicom Srednjaci.
U konačnici koristiti postojeći video nadzor za uspostavu informacijskog sustava koji bi omogućio upravljanje semaforima u cilju povećanja protočnosti prometa  i smanjenja prometnih gužvi u realnom vremenu.