Širenje….

Zagreb,Zapadni kolodvor

  1. Na zapadnom kolodvoru ima puno prostora za organizaciju raznih događaja,za građane i turiste.Sam park Franje Tuđmana je nedovoljno iskorišten.Predlaže se u samom centru parka,ne ugrožavajući drvored postaviti malu fontanu ” izvorište hrvatstva”sa video zidom na kojem će se prikazivati razni povijesni sadržaji .Sa manjim brojem sjedalica uokrug.Natkriven i kontrolirani prostor.Estetski uklopljen u postojeći krajolik.Uokolo parka također  postoje prostori koji se mogu atraktivno urediti i uklopiti u turističku ponudu grada. Zgrade u Ilici ( sjeverni dio) od Britanca do Franjinog trga imaju duboka dvorišta,uglavnom neiskorištena.Tamo se mogu organizirati razni tradicijski sadržaji.Kukuljevićeva ulica i Radnički dol imaju također mogućnosti.Kako postoji kružna tramvajska linija ovaj dio grada se sa malo dobre volje može lijepo urediti.I tako proširiti turistička ponuda a sam kvart oživjeti.

terminal Savska – projekt Civitas / terminal-za-autobus-vlak-tramvaj-i-taksi-s-podzemnom-garazom

savska-kao-pjeaka-zona-projekt-civitas/ terminal-za-autobus-vlak-tramvaj-i-taksi-s-podzemnom-garazom

Zagreb, 2010.

https://civinet-slohr.eu/wp-content/uploads/2016/07/civitas_elan__intermodalni_putnicki_terminal_sava_sjever_2.pdf

http://www.zeljeznice.net/forum/index.php?/topic/3667-savska-kao-pjeaka-zona-projekt-civitas/

https://www.vecernji.hr/zagreb/terminal-za-autobus-vlak-tramvaj-i-taksi-s-podzemnom-garazom-120837