Upozoravajući displej na kritičnim semaforima

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Probno neki kritični semafor gdje vladaju gužve, Slavonska?


Za promet u špicama je odlučujući protok na semaforima. To se dade značajno ubrzati ako bi vozači bili pažljiviji,  pripremljeni za kretanje. Treba isprobati postaviti video displej na semafor,  koji je upaljen za vrijeme crvene faze (da kod zelene ne odvlači pažnju!). Ako na primjer ta crvena faza traje 30 sekundi, prvih 20 može biti za reklame,  a drugih 10 je brojač sekundi uz upozorenje za pripremu polaska. Ovo zbog reklama može biti JPP koji Grad ne košta ništa!