Pristupanje gradske plinare zajedničkom računu Holdinga

Poziv Digitalna transformacija (DX) u Gradu Zagrebu

Holding za pričuve i komunalne usluge ispostavlja jedinstveni račun, što pojednostavnjuje plaćanje i smanjuje troškove. Predlažem da se tom priključi i Gradska plinara. Time se i oni uključuju u dostavu računa u osobni korisnički pretinac sustava e-Građani, čime se dodatno promovira ovaj odličan, ali nedovoljno korišteni sustav.

Vezano na prijedlog: https://www.zg-inovacija.eu/?p=1992

Prijava stanja plinomjera u kućanstvu putem mobilne aplikacije za internet bankarstvo

Grad Zagreb

Instant ideje koja će razveseliti sve korisnike mobilnog internet bankarstva i napraviti velike uštede Gradskoj plinari. Svim korisnicima mobilnog internet bankarstva koji plaćaju račune za plin treba omogućiti da kroz aplikaciju za internet bankarstvo prijave stanja plinomjera na način da mobitelom uslikaju brojilo kao što se mobitelom uslika uplatnica. Program koji koristi aplikacija će prepoznati serijski broj brojila i stanje brojila. Stanje će se putem aplikacije poslati u Gradsku plinaru. Danas postoji internet prijava koja nije praktična, nije dobro prezentirana i postoji pogreška u prepisivanju brojeva. Ukoliko projekt bude uspješan i dosta ljudi bude prijavljivalo stanje plinomjera kroz aplikaciju, tada će uštede za grad biti velike jer će se neće trebati angažirati djelatnici koji popisuju stanja. Suradnja banaka nije upitna jer je svima u interesu da se računi plaćaju na vrijeme i putem aplikacije.