Kompostiranje u parkovima grada Zagreba

kompostiranje u parkovnim površinama Zagreba

Predlažem da se po uzoru na gradove u Francuskoj u suradnji s vijećima mjesnih odbora postave komposteri na rubnim dijelovima svih raspoloživih parkovnih površina u Zagrebu u koje bi i stanovnici koji žive u zgradama mogli kompostirati svoj biootpad iz domaćinstava. Nakon završetka procesa stanovnici uzimaju kompost iz kompostera i koriste za sadnju ili prihranu lončanica ili balkonskog cvijeća ili ga se u krajnjem slučaju “zaštiha” uz debla stabala u tim istim parkovima. Lokacije i edukaciju u francuskim gradovima obavljaju vijeća mjesnih odbora i time uz predlaganje lokacija ujedno senzibiliziraju javnost prema kompostiranju. Sami komposteri su vrlo jednostavni drveni, a često ih prema špranciranim nacrtima izrađuju lokalni stanovnici iz materijala dobivenog donacijom ili vijeća mjesnog odbora ili lokalnog trgovca drvenim materijalom. Vrlo jednostavno i jeftino, a značajno bi se reducirala i ukupna količina otpada koju naša Čistoća prikuplja.

Črnomerec potok-uređenje/zatvaranja

ulica Črnomerec-te dio iza ulice Črnomerec potok

Pričalo se, obećavalo se ali i dalje ništa. Potok, ali rekao bih da je više kanal, zbog svojeg izgleda i uređenosti je ružno pače kvarta Črnomerec posebno od raskrižja pa prema cesti koja vodi prema bolnici Sveti Duh. Govorilo se da će se isti zatvoriti ali se ništa nije pokrenulo. Također, na kraju ulice “Črnomerec potok”,  ima jedna jako lijepa šetnica gdje je stvarno divno šetati,voziti bicikli… posebno u ovo doba godine. Ali opet ali..sve je divno dok se ne dođe do područja gdje morate gaziti po kanalizaciji koja direktno ide po stazi. Pa je li to normalno za 21. stoljeće?! Mislim da nije pa bih molio da se “zeleni grad” drži osnovnih postulata higijene te se kanalizacija odvodi u kanalizaciju a ne po stazi koja služi za rekreaciju djece,starih i mladih. Ovo nije velika investicija a zasigurno će obradovati mnoge žitelje ne samo kvarta Črnomerec nego i ostalih koji se kreću ovuda… Hvala unaprijed

Poboljšanje internetske infrastrukture

Sesvetski Kraljevec

Poštovani,
Uslijed katastrofalne internetske veze na području Ininog naselja u Sesvetskom Kraljevcu predlažem poboljšanje internetske infrastrukture, tj. uvođenje optike. Infrastruktura u tom dijelu Sesvetskog Kraljevca je stara približno 40 godina te dolazi do čestih prekida veze. 2008. je planirano uvođenje optičkih priključaka, ali do toga očito nije došlo u zadnjih 10 godina. Hvala unaprijed!

S poštovanjem, Mislav Patek.