Crowdfunding malih gradskih projekata

Pojam “Civic crowdfunding”(građansko grupno financiranje) odnosi se na potkategoriju udruživanja građana kroz koje građani, često u suradnji s lokalnom samoupravom, predlažu, financiraju i daju projekte koji imaju za cilj pružiti neku uslugu zajednici ili pružiti novu javnu vrijednost kroz projekt poboljšanja lokalnog prostora. Tipično, projektne ideje proizlaze iz želja građana i postavljaju se na platforme na internetu, gdje potencijalni ulagači mogu pretraživati ​​i financijski doprinositi projektima koji rezoniraju sa njihovim vlastitim područjima interesa. Zajedno, ove akcije predstavljaju novi model sudjelovanja zajednice, omogućujući građanima da preuzmu aktivnu ulogu u opipljivom poboljšanju susjedstva.

Crowdfunding kampanje, primjerice na Kickstarter-u i Indiegogo-u, koriste moć velikog broja malih donatora/investitora za financiranje projekata, proizvoda i usluga. Crowdfunding predstavlja ne samo mogućnost osiguranja sredstava i dovršenja projekata, već i način stvaranja partnerstva između gradske uprave i vlasti, poduzeća i građana te poticanje razvoja lokalnih zajednica. Uz implikacije koje daleko nadilaze prikupljanje sredstava, građansko udruživanje ima potencijal da revolucionira sudjelovanje zajednice u lokalnim javnim poslovima.

Neke od prednosti crowdfundinga:

 • Mogućnost prikupljanja dodatnih sredstava za projekte lokalne zajednice.
 • Sudjelovanje i angažman građana.
 • Povećanje broja inovacija i eksperimentiranja, istovremeno smanjujući rizik i trošak neuspjeha.
 • Poboljšana povezanost zajednice.

Predlažem stvaranje centralne web-stranice na kojoj bi građani mogli predlagati nove projekte u svojim kvartovima, četvrtima pa čak i velike projekte na razini grada. Svaki prijedlog bi se trebao obraditi i utvrditi koliki bi iznos bio dostatan za provedbu projekta(idejni projekt). Ako je prijedlog skupio veliki broj glasova građana i gradske službe su utvrdile da je projekt izvediv, odredio bi se rok skupljanja sredstava i počelo sakupljanje donacija građana putem on-line uplata. Jednom kada je projekt uspješno financiran kreće se u izradu glavnog projekta i raspisuje se javni natječaj.

Izvori: https://www.lgiu.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/Crowdfunding-for-local-authorities.pdf

http://about.spacehive.com/wp-content/uploads/2017/03/Civic-Crowdfunding_A-Guide-for-Local-Authorities.pdf

Život lokalne jedinice – vijeća

Svaka lokalna jedinica treba imati:

 • građansko komunalno vijeće,
 • građansko socijalno vijeće,
 • građansko kulturno vijeće,
 • građansko gospodarsko vijeće.

Vijeća čine zainteresirani građani koji imaju određena znanja i promišljaju o dobrobiti svoje lokalne jedince, poznaju sredinu, poznaju komunalne probleme te mogu s mjesnim uredom organizirati koristan rad građana.

Socijalna vijeća bi prepoznavala tj. građani znaju kojemu susjedu bi trebala pomoć zajednice znaju tko zlostavlja ljude i životinje, znaju tko pije dan i noć i kome treba stručna pomoć. Oni promišljaju o ugroženim susjedima, nezbrinutim majkama, asocijalnim pojavama u svojoj mjesnoj jedinici.

Gospodarska građanska vijeća poznaju resurse sredine, znaju koja zgradu u naselju se može osposobiti za klub mladih ili klub starih ili prostor za umirovljeničku radionicu za osposobljavanje, pokreću inicijative o osposobljavanju prostora u gospodarske svrhe, oživljavaju zapuštene parcele i privode ih svrsi, te još:

 • organiziraju rad umirovljenika u specijalnim lokalnim rdaionicama.
 • organiziraju prenamjenu starih stvari i roba.pokreću izgradnju lokalnih kompostišta i uzgoja glistinca.
 • pokreću proizvodnju puževa i bobičastog voća na periferiji.
 • učestvuju u osnivanju školskih zadruga.
 • održavaju edukacije o poduzetništvu, o trgovanju dionicama tj. o financijskom tržištu.

Vijeća dakle promišljaju osmišljavaju i u suradnji sa lokalnom zajednicom pokreću projekte u svojoj mikro sredini.

Kompostiranje u parkovima grada Zagreba

kompostiranje u parkovnim površinama Zagreba

Predlažem da se po uzoru na gradove u Francuskoj u suradnji s vijećima mjesnih odbora postave komposteri na rubnim dijelovima svih raspoloživih parkovnih površina u Zagrebu u koje bi i stanovnici koji žive u zgradama mogli kompostirati svoj biootpad iz domaćinstava. Nakon završetka procesa stanovnici uzimaju kompost iz kompostera i koriste za sadnju ili prihranu lončanica ili balkonskog cvijeća ili ga se u krajnjem slučaju “zaštiha” uz debla stabala u tim istim parkovima. Lokacije i edukaciju u francuskim gradovima obavljaju vijeća mjesnih odbora i time uz predlaganje lokacija ujedno senzibiliziraju javnost prema kompostiranju. Sami komposteri su vrlo jednostavni drveni, a često ih prema špranciranim nacrtima izrađuju lokalni stanovnici iz materijala dobivenog donacijom ili vijeća mjesnog odbora ili lokalnog trgovca drvenim materijalom. Vrlo jednostavno i jeftino, a značajno bi se reducirala i ukupna količina otpada koju naša Čistoća prikuplja.

Črnomerec potok-uređenje/zatvaranja

ulica Črnomerec-te dio iza ulice Črnomerec potok

Pričalo se, obećavalo se ali i dalje ništa. Potok, ali rekao bih da je više kanal, zbog svojeg izgleda i uređenosti je ružno pače kvarta Črnomerec posebno od raskrižja pa prema cesti koja vodi prema bolnici Sveti Duh. Govorilo se da će se isti zatvoriti ali se ništa nije pokrenulo. Također, na kraju ulice “Črnomerec potok”,  ima jedna jako lijepa šetnica gdje je stvarno divno šetati,voziti bicikli… posebno u ovo doba godine. Ali opet ali..sve je divno dok se ne dođe do područja gdje morate gaziti po kanalizaciji koja direktno ide po stazi. Pa je li to normalno za 21. stoljeće?! Mislim da nije pa bih molio da se “zeleni grad” drži osnovnih postulata higijene te se kanalizacija odvodi u kanalizaciju a ne po stazi koja služi za rekreaciju djece,starih i mladih. Ovo nije velika investicija a zasigurno će obradovati mnoge žitelje ne samo kvarta Črnomerec nego i ostalih koji se kreću ovuda… Hvala unaprijed

Poboljšanje internetske infrastrukture

Sesvetski Kraljevec

Poštovani,
Uslijed katastrofalne internetske veze na području Ininog naselja u Sesvetskom Kraljevcu predlažem poboljšanje internetske infrastrukture, tj. uvođenje optike. Infrastruktura u tom dijelu Sesvetskog Kraljevca je stara približno 40 godina te dolazi do čestih prekida veze. 2008. je planirano uvođenje optičkih priključaka, ali do toga očito nije došlo u zadnjih 10 godina. Hvala unaprijed!

S poštovanjem, Mislav Patek.