Dežurna policija i šlep služba na najprometnijim ulicama u vrijeme prometnih špica

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Kritične prometnice

  1. Nekoliko policijskih i šlep vozila raspoređenih po najprometnijim ulicama kako bi brzo reagirala i uklonila neispravna ili oštećena vozila za vrijeme prometnih špica. Ne smije se desiti da u vremenu između 7 i 9 sati odn. 15 i 17 h bilo što zablokira ionako teški protok vozila na najvažnijim gradskim prometnicama. Uključena može biti i hitna služba.

Dinamične (prilagodljive) prometne trake

Poziv Ubrzavanje prometa istok-zapad u Gradu Zagrebu

Cijeli Zagreb

Dinamičke (LED) prometne trake čiji položaj se mijenja ovisno o gustoći prometa na cesti.
POJAŠNJENJE: Širina prometnih traka je prilagođena prosječnoj brzini vožnje kojom se njome prometuje. No, imamo slučaj kada u se prometnim špicama vozila kreću znatno sporije, posebice u blizini semafora. Tu bi od značenja mogle biti trake koje se u slučaju sporog prometa (gužve) sužavaju stvarajući tako prostor za još jednu (ili više) traku koja bi mogla omogućiti lakši i brži prolazak vozilima koja npr. čekaju da skrenu lijevo ili desno na slijedećem semaforu. Trake bi mogle biti svijetleće (LED) i bile bi ugrađene u asfaltnu podlogu.

Stupići za ometanje prometa osobnih vozila

Novska ulica

https://goo.gl/maps/F9vtg59moAs

 

Na priloženoj fotografiji vidljivo je da stubišta stambene zgrade u Novskoj ulici od broja 30 do 36 izlaze direktno na tzv. servisnu prometnicu kojom je inače zabranjen promet za sva vozila osim komunalnih službi.

Vozači je svakodnevno koriste bez obzira na zabranu prometa, ponekad i neprimjerenom brzinom ne obazirući se na stanare, naročito malu djecu čiji se park nalazi upravo nasuprot zgrade.

Predlažem da se na tu servisnu cestu ugrade stupići koji bi dopustili promet isključivo onim vozilima za koje je namijenjena, kao što je to već riješeno na identičnoj prometnici kod kućnog broja 4.

 

Biciklistički promet u gradu Zagrebu (FUPOL pilot projekt iz 2015)

Poziv FUPOL: novi alat za osluškivanje mišljenja građana

http://zagreb-fupol.blogspot.hr/p/blog-page.html :

Grad Zagreb kontinuirano provodi i potiče mjere unapređenja biciklističkog prometa. Povećanjem učešća biciklističkog, a smanjivanjem motornog prometa ograničit ćemo izvore zagađenja okoliša i općenito zdravijeg života u našem Gradu.

Najviše se u tom pogledu postiglo izgradnjom i obnovom biciklističkih traka i staza, postavljanjem biciklističkih parkirališta na javnom prostoru, te uvođenjem javnih gradskih bicikala.

Daljnji koraci u smislu unapređenja biciklističkog prometa planiraju se u obliku širenja mreže biciklističkih staza i traka kroz uređenje novih koridora biciklističkog prometa.

Kakve su Vaše potrebe što se tiče infrastrukture, te koje dionice smatrate neophodnim za uređenje?


Želimo čuti Vaše mišljenje, savjet, kritiku i prijedlog!
Doprinesite i Vi kvaliteti gradskih projekata koji će unaprijediti biciklistički promet u Gradu!

Taksi stajališta prekrcana – nepropisno ometanje prometa

Šrapčeva, Sveti Duh

Na stajalištima često ima više taksista nego mjesta, pa staju u red čekanja na način koji je nepropisan. Dodat ću kad budem prolazio slike iz spomenutih ulica gdje ugrožavaju promet nepropisnim zaustavljanjem.

Prijedlog: sustavno riješiti pomoću znaka s natpisom kao na slici, te kontrolirati u dogovoru s organizacijom taksista.

novi semafor za pješake

Kruge - I Pile

I Pile

S obzirom na kratko trajanje semaforskog intervala u pravcu sjever-jug ( prometni smjer sa Savice prema centru ) često se u jutarnjim satima događaju zastoji pri skretanju vozila iz ulice Kruge koja skreću desno u ulicu I Pile. Zastoj uzrokuju pješaci koji prelaze zebru pa se tako slaba propusnost vozila dodatno smanjuje. Predlažem ugradnju semafora koji bi promet pješaka regulirao na način da ne dopusti prelaženje ulice I Pile u fazi kad je otvoren smjer za vozila u pravcu jug- sjever. Tih desetak sekundi ne bi odveć remetilo pješački promet a puno bi značilo za veću propusnost vozila.

Regulacija raskršća Ilica-Roginina

Ilica-Roginina

Predlažem bolje reguliranje raskršća Ilica/Roginina, budući se radi o važnoj prometnici sa 4 prometne trake na kojoj često dolazi do zastoja kad neki auto želi skrenuti iz Ilice u Rogininu iz smjera zapada, kao i opasnosti pri uključivanju iz Roginine u Ilicu.

To što su samo korigirane i prekinute nekad dvije pune crte po Ilici, svakako nije rješenje i vrlo je opasno.

Ironija je da 100m istočno od ovog raskršća postoji semafor koji služi samo za prijelaz ceste pješacima, a ovdje gdje je sporedna cesta i gdje su uključeni i automobili koji se uključuju na glavnu prometnicu, nema semafora.

 

 

Ulični spoj Ulice Ivane Brlić – Mažuranić i Medarske

Vrapče - jug

Prilikom prometovanja iz MO Malešnica ili Špansko prema istoku grada ukoliko se želi izbjeći Zagrebačka avenija, nužno je iz Ulice I.B. Mažuranić ući u Oranice i tek iz Oranica ući u Medarsku. Pri tome se prometni tok uključuje u zajednički tok koji ide prema sjeveru, prezagušenom podvožnjaku Vrapče. Da bi se rasteretio promet potrebno je napraviti direktan ulični spoj Oranice – Medarska po dijelu koridora produžene ulice Ivane Brlić – Mažuranić. Obzirom da je predviđena četverotračna cesta, u prvoj fazi dovoljno je izgraditi dvotračnu čime se izbjegava uklanjanje jedne kuće na istočnoj strani raskrižja ulice Oranice i Mažuranićeve i jednog krila trgovine Konzum na Medarskoj, odnosno za prvu fazu nije potrebno rušenje niti jednog objekta.

Uređenje raskrižja Ulice Oranice i ulice Ivane Brlić Mažuranić

Vrapče - jug

Raskrižje ulice Oranice i Ulice Ivane Brlić Mažuranić već godinama stoji nerješeno. Prilikom izgradnje raskrižja je postojao imovinsko – pravni problem s vlasnikom jednog objekta zbog čega dio prometnice ima krivudavost čime se “zaobišla” sporna kuća. Prije više godina objekt je otkupljen i kuća srušena, no  nastala devijacija od svega 100m nikada nije otklonjena radi čega križanje izgleda neuredno i s lošom funkcijom. Predlažem da se to križanje konačno uredi pri čemu je sva podzemna komunalna infrastruktura riješena pa ne treba ulagati puno sredstava.

Promet kod OŠ Otona Ivekovića

Poziv Nogostup u svaku ulicu

Pasančeva ulica

S obzirom da je Pasančeva ulica slijepa ulica i da se stvaraju veliki problemi kod mimoilaženja vozila zbog parkiranih vozila s jedne strane i dovođenje u opasnosti djece koja idu u OŠ Otona Ivekovića molio bih vas da razmotrite neke od slijedećih mogućnosti:

    • zabrana parkiranja vozila zbog lakšeg mimoilaženja vozila (parkirana vozila su u vlasništvu stanara te ulice a koji imaju mogućnost parkiranja u svojim dvorištima)
    • uvođenje jednosmjerne ulice u periodu od 7-9 sati ujutro i 15-17 sati poslijepodne a ostatak dana ostanak slijepe ulice.

Isti problem se javlja i u okolnim ulicama kojima djeca dolaze do škole a gdje vozila redovito parkiraju na nogostupu ili samim zavojima pa su djeca u velikoj opasnosti. Najbolje se vidi problem u jutarnjim satima kada djeca dolaze u školu.